ค้นหา  
งานบริการห้องสมุด
  สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
  รายชื่อหนังสือแนะนำ
 รายชื่อหนังสือใหม่
  เสนอชื่อหนังสือให้ห้องสมุด
 ผลสำรวจความพึงพอใจ
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ระเบียบการใช้ห้องสมุด
  สถิติผู้เข้าใช้บริการสำนักฯ
  บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
 ส่วนผู้ดูแลระบบ
งานบริการสื่อโสตฯ
 เจ้าหน้าที่ประจำห้องบริการ
  สารคดีเพื่อการศึกษา
  งานสื่อมัลติมีเดีย
 ภาระงานบริการสื่อโสตฯ
 สถิติการเข้าใช้บริการประจำปี
  แบบสอบถามผู้ใช้บริการ
  ห้องประชุมมัทธนะพาธา
งานบริการอินเตอร์เน็ต
 เจ้าหน้าที่ประจำห้องบริการ
 ภาระงานบริการอินเตอร์เน็ต
username
password
 
จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 192
ปีนี้มีคนเข้าชม : 686
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 7293

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการฯ
   
  ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาเข้าชมเว็บไซต์ใหม่ส่วนงานบริการห้องสมุด คลิกที่นี่
  สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจการเข้าใช้ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2558 (รายเดือน)
  E-Bookรายวิชาความเป็นครูวิชาชีพ( ผศ.ดร.อุบล เลี้ยววาริณ )
  E-Bookรายวิชาพื้นฐานทางการศึกษา( ผศ.ดร.อุบล เลี้ยววาริณ )
  หมายเลขรับแจ้งระบบ MIS โทร 48170 , 48172
  นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามการบริการต่างๆได้ที่นี่
  หมายเลขรับแจ้งบริการสื่อโสตฯ อุปกรณ์การเรียน การสอน โทร 48158 , 48494
  หมายเลขรับแจ้งระบบเครือข่ายและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ โทร 48171
  more
   
   
  คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลออนไลน์
   
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้โปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย
  การใช้งานฐานข้อมูล SpringerLink
  การใช้งานฐานข้อมูล ABI Inform Complete
  การใช้งานฐานข้อมูล ACM Digital Library
  คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล Web of Since
  การใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์
  more
   
   
  ข่าวสารเทคโนโลยี
   
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  more
   
   
  ฐานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ eBook library
   
  แจ้งเข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill และสำนักพิพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้โปรแกรม EEWOWW ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
  ฐานข้อมูล iG Publishing เปิดให้บริการแล้ว
  more
   
   
  งานประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
  คู่มือประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖
  รายงานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร บัณฑิต ภาวะการมีงานทำและการเงินอุดมศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๖
  คู่มือประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
  รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ปีการศึกษา ๒๕๕๕
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 26 กรกฎาคม ๒๕๕๕
  คู่มือประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
  รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๔
  more
   
   
  รวมรูปภาพกิจกรรม
   
    กิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ สัำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2 ธันวาคม 2559 )
    แนะนำการสืบค้น Web Opac และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 พฤศจิกายน 2559
    โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เป็นมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2559

    งานสถาปณามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 12 ตุลาคม 2559
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมศึกษาดูงานระบบ E doccument 27 มกราคม 2559
    แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ในงาน IT Week ครั้งที่ 9 วันที่ 19 มกราคม 2559
   
  more
   
   
  10 กระทู้ล่าสุด
   
   
  more
   
   
   
  สำนักวิทยบริการฯ

   

    ข้อความถึงผู้อำนวยการ
   
  บริการการศึกษา
    ปฏิทินวิชาการปีการศึกษา 2559
  ระบบสำหรับใช้งานจริง
    ระบบงานบริหารสำนักงานอัตโนมัติ
  ปฏิทินกิจกรรม
  มกราคม/2017
  1234567
  89 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31    
     วันนี้
     กิจกรรม
   
  แบบสำรวจความเห็นออนไลน์
  ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด
   12 มกราคม 2560
   

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  อาคารบรรณราชนครินทร์ อาคาร 57
  เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8156, 02-544-8158

  Phranakhon Rajabhat University
  9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8156, 02-544-8158