Language
Search
งานบริการห้องสมุด
 
  สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
  รายชื่อหนังสือแนะนำ
  เสนอชื่อหนังสือให้ห้องสมุด
 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
  ระเบียบการใช้ห้องสมุด
  สถิติผู้เข้าใช้บริการสำนักฯ
 ส่วนผู้ดูแลระบบ
 
งานบริการสื่อโสตฯ
 
  สารคดีเพื่อการศึกษา
  งานสื่อมัลติมีเดีย
 ภาระงานบริการสื่อโสตฯ
  แบบสอบถามผู้ใช้บริการ
  ห้องประชุมมัทธนะพาธา
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการฯ
  ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source ( 26 / 4 / 2560 )
  ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล Science Reference Center ( 26 / 4 / 2560 )
  โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ The 1 Book E-Library ( 26 / 4 / 2560 )
  หมายเลขรับแจ้งระบบ MIS โทร 48170 , 48172
  นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามการบริการต่างๆได้ที่นี่
  หมายเลขรับแจ้งบริการสื่อโสตฯ อุปกรณ์การเรียน การสอน โทร 48158 , 48494
  หมายเลขรับแจ้งระบบเครือข่ายและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ โทร 48171
  สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจการเข้าใช้ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2557 (ประจำภาคการศึกษา)
    More
   
  ข่าวสารเทคโนโลยี
  ผู้อำนวยการสร้าง Dredd อยากสร้าง Mega Man เวอร์ชั่นเรท R ( 12 / เม.ย / 2560 )
  Facebook Messenger เพิ่มฟีเจอร์โอนเงินให้กันในแชทกลุ่มได้แล้ว ( 12 / เม.ย / 2560 )
  Bandai Namco ส่งเกมใหม่ที่ทุกคนรอคอยต้อนรับหน้าร้อน ( 11 / เม.ย / 2560 )
  Google Translate แปลไทยรู้เรื่องขึ้นด้วยระบบการแปลใหม่ ( 11 / เม.ย / 2560 )
  LINE TV Nexplosion ก้าวสู่ยุคใหม่แห่งวงการทีวีในมือของคุณ ( 10 / เม.ย / 2560 )
  AMD อัด RX460 ลง Notebook พร้อมลุยตลาดระดับกลางเต็มรูปแบบ( 10 / เม.ย / 2560 )
  รู้จัก Apple File System (APFS) ระบบไฟล์ใหม่ของ iOS macOS ( 10 / เม.ย / 2560 )
  USA อังกฤษ ออกกฎคุมสายการบินตะวันออกกลาง ห้ามนำอุปกรณ์ไอทีขึ้นเครื่องบินเข้าประเทศ( 7 / เม.ย / 2560 )
    More
   
  ฐานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ eBook library
  แจ้งเข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill และสำนักพิพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้โปรแกรม EEWOWW ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
  ฐานข้อมูล iG Publishing เปิดให้บริการแล้ว
    More
   
  คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลออนไลน์
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้โปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย
  การใช้งานฐานข้อมูล SpringerLink
  การใช้งานฐานข้อมูล ABI Inform Complete
  การใช้งานฐานข้อมูล ACM Digital Library
  คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล Web of Since
  การใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์
    More
   
  รวมรูปภาพกิจกรรม
    ประชุมงานห้องสมุด
    ประชุมหารือ เรื่องการปรับระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
    ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) ครั้งที่ 7

    การประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ประจำการศึกษา 2560
    ประชุมงานห้องสมุดครั้งที่ 2
    การจัดอบรมการใช้ระบบ มคอ. สำหรับอาจารย์และบุคลากร
    More
   
  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
   

  ผศ.ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์
  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ข้อความถึงผู้อำนวยการ

   
  ระบบงานออนไลน์
   
    ระบบภาระงานออนไลน์
    ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
    แบบประเมินความพึงพอใจสำนักวิทยบริการ
    แบบฟอร์มงาน service
    แบบรายงานการเข้าอบรม
   
  บุคลากร
   
    แบบฟอร์มต่าง ๆ
    พนักงานราชการ
    พนักงานมหาวิทยาลัย
   
  แบบสำรวจความเห็นออนไลน์
   
   
  จำนวนผู้เข้าชม
   

  วันนี้มีคนเข้าชม : 1

  เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
  เดือนนี้มีคนเข้าชม : 192
  ปีนี้มีคนเข้าชม : 686
  ปีที่แล้วคนเข้าชม : 7293

  คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

  เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
   
   

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  อาคารบรรณราชนครินทร์ อาคาร 57
  เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8156, 02-544-8158

  Phranakhon Rajabhat University
  9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8156, 02-544-8158