ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล Science Reference Center ( 26 / 4 / 2560 )

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล Science Reference Center ซึ่งประกอบไปด้วยบทความ
ฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่า
เชื่อถือ นอกจากนี้ฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วยคอลเลกชั่นภาพขนาดใหญ่คุณภาพสูงถึงกว่า 275,000 ภาพโดยมา
จากแหล่งข้อมูลที่สำคัญ เช่น UPI , Getty , NASA , Nature Picture Library เป็นต้น 

 

 

โดยฐานข้อมูล Science Reference Center จะเปิดให้ทดลองใช้ถึง 31 ธันวาคม 2560