รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 การสำรวจความพร้อม เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ก่อนงานพิธีซ่อมรับปริญญา