รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมคณะเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่และอวยพร รศ.ดร.เปรื่อง กิตรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561