รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 น.ส.สุกัญญา จำนิล และ น.ส.วันวิสา จิตต์ธุรารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ

 : Intimation Service for Research in the Age of No Boundaries" ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)