รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


เตรียมการต้อนรับองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร