รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เตรียมการต้อนรับองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร