รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


สัมมนาในหัวข้อ

เพื่อให้ท่านได้เปิดมุมมองด้านการออกแบบ ระบบสายสัญญาณ และแนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมทั้งแนะนำ Product Highlight ของบริษัท ซึ่งเป็นการจัดงานที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยจะจัดขึ้นใน วันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน ชะอำ จ.เพรชบุรี