รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


งาน Open House มหกรรมวิชาการเปิดบ้านพระนคร ในวันพุธที่ 8 และ วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561